Skogsdag juli 2016

Se bifogad länk/fil för information om visning av Vimek skogsmaskiner i Viskan den 8-9 juli 2016.
Ett samarbete mellan Vimek, Stigs Maskin och Hassela skogsentreprenad.

VÄLKOMNA!